PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK I FORHOLD TIL KUNDER AF OG SAMARBEJDSPARTNERE MED VELO 94 Aps

Opdateret 22. juli 2021

Denne persondatapolitik gælder for:

Vélo 94 ApS (‘vi’ eller ‘os’)
Nørrebrogade 94
2200 København N

og for vores behandling af personoplysninger om selskabets kunder og samarbejdspartnere (‘du’ eller ‘dig’).

 

Hvilke oplysninger behandles, hvorfor og på hvilket grundlag?

Salg på webshop: Almindelige kontaktoplysninger og betalingskortoplysninger. Oplysningerne behandles med henblik på at gennemføre dine køb, herunder fakturering og forsendelse, og behandles således som led i opfyldelse af en aftale. 

Konsulentydelser: Almindelige kontaktoplysninger indsamles og behandles med henblik på at levere konsulentydelser til dig. Personoplysningerne behandles således som led i opfyldelsen af en aftale.

Markedsføring: Navn, interesseområde, tlf. nr., e-mailadresse (læs mere her) med henblik på at udsende nyhedsbreve til de, som har samtykket hertil. Personoplysningerne behandles således, fordi vi har en legitim interesse heri.

Hvornår sker der databehandling?

Indsamling, registrering og behandling af data sker ved gennemførelse af køb i vores webshop, ved opkrævning af betaling for konsulentydelse og ved dialog, markedsføring og korrespondance af kunder og samarbejdspartnere.

Hvem deler vi oplysningerne med?

Når du køber et produkt via vores webshop og får produktet udleveret i en af vores fysiske butikker, videregives dine kontaktoplysninger til den butik, som udleverer produktet med henblik på at udlevere produktet til dig. I nogle tilfælde sker videregivelsen også med henblik på at oprette en serviceaftale mellem dig og butikken, f.eks. hvis du køber en ny cykel på webshoppen og får den udleveret i en fysisk butik.

Når du giver os din mail i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, videregiver vi din e-mail i krypteret form til Mailchimp med henblik på at målrette vores markedsføring til dig eller folk, som ligner dig.

Vélo 94 ApS administrerer vores it-løsninger og får i den forbindelse som databehandler adgang til de personoplysninger, vi registrerer om dig.

Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. opbevaring af data og udvikling og drift af hjemmesiden og webshoppen. I den forbindelse overlades dine personoplysninger til følgende eksterne leverandører:

Hjemmeside og webshop

Vi har udviklet hjemmesiden og webshoppen i samarbejde med:
DanDomain A/S
Normansvej 1
8920 Randers

E-Mail: support@dandomain.dk

DanDomain foretager hosting af vores hjemmeside, kunde- og ordredatabaser og fungere som databehandler i disse henseende. Der er indgået datahandleraftale med DanDomain A/S.

E-mail markedsføring

Vi foretager e-mailmarkedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbrev i samarbejde med:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta
GA 30308
Du kan læse deres privatlivspolitik her:
Kontakt: https://mailchimp.com/about/sponsorship/contact/

E-mailadresser, som anvendes til e-mailmarkedsføring, hostes af Mailchimp, hvor Mailchimp fungerer som databehandler i denne henseende. Der er indgået databehandleraftale med Mailchimp.

Retningslinjer vedr. indhentning af samtykke til markedsføring

Vi indhenter samtykke til markedsføring på to forskellige måder, som nærmere er beskrevet nedenfor:

Via velo94.dk

Via velo94.dk’s tilmeldingsflow, hvor du skal acceptere samtykkebetingelserne. Denne permission udgør et ”fuldt samtykke”, hvor du giver Vélo 94 ApS tilladelse til at sende e-mails, SMS, MMS, notifikationer via sociale medier og notifikationer i apps fra alle butikker (inkl. webshoppen) og landsdækkende kampagner fra kæden.

I en af de fysiske butikker

Det er muligt for ekspedienterne i de fysiske butikker at tilmelde dig butikkens eget nyhedsbrev, som også omfatter landsdækkende kampagner fra Vélo 94 ApS. Nyhedsbrevene sendes via elektronisk post fra Vélo 94 ApS i markedsføringsøjemed og bliver samtidig informeret om betingelserne gældende for dette samtykke. Disse abonnementer afgiver et ”butiks samtykke”, hvor Vélo 94 ApS har ret til på vegne af butikken at sende nyhedsbreve med tilbud fra butikken og de gældende landsdækkende  

Hvor længe behandles oplysningerne?

Vi behandler dine oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed.

Vi opbevarer dine oplysninger, registreret i forbindelse med markedsføring, herunder tilmelding til vores nyhedsbrev, ind til du frabeder dig sådanne henvendelser.  Vélo 94 ApS sletter løbende inaktive brugere fra e-maildatabasen. En bruger bliver inaktiv, så snart brugeren ikke har åbnet eller på anden måde interageret med de seneste 10 nyhedsbreve.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger omkring køb af cykel hos os i en periode på 20 år efter købet med henblik på senere at kunne hjælpe dig med at dokumentere købet, eksempelvis i forbindelse med forsikringssager, garantisager eller ønsker om genfinding af kvittering. Efter 20 år sletter eller anonymiserer dine oplysninger fra vores it-systemer og destruerer eller anonymiserer eventuelle fysiske kopier heraf. Ønsker du dine personoplysninger slettet tidligere kan dette gøres ved at rette henvendelse til os.

Datasikkerhed

Vi har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.

Vores data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.

Sker der er brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

Udøvelse af dine rettigheder

Du kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig.

Du kan også til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af dine data samt gøre indsigelse mod behandlingen af disse.

Ønsker du at gøre brug af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på kundeservice@velo94.dk.

Cookies

Når du besøger velo94.dk, indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Flere af disse oplysningerne videregives til tredjepart. Læs mere i vores cookiepolitik her!

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk  

Læs mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside her: www.datatilsynet.dk